Ciepło, bezpiecznie i ekologicznie

Zakończenie przebudowy sieci magistralnych na północy miasta i ograniczanie emisji zanieczyszczeń do środowiska poprzez nowe przyłączenia i modernizację źródła ciepła - to najważniejsze tegoroczne inwestycje ciepłownicze na terenie Kielc. Łącznie kosztowały ponad 12 mln zł.

Największą tegoroczną inwestycją zrealizowaną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Kielcach była przebudowa blisko kilometrowego odcinka sieci magistralnej Dn500 wzdłuż ul. Bp. Jaworskiego. To na nim w ostatnich dwóch latach dochodziło do poważnych awarii. Planowana początkowo na dwa lata inwestycja została zrealizowana w całości w tym roku, przez co zwiększy się bezpieczeństwo dostaw ciepła dla mieszkańców osiedli Świętokrzyskie i Słoneczne Wzgórze.

 

To nie koniec inwestycji

- Wszyscy mamy w pamięci awarię, która zdarzyła się na początku 2019 roku. Dlatego cieszę się, że te prace udało się zakończyć tak szybko. Obserwując na bieżąco postęp robót, widziałem duże zaangażowanie wykonawców oraz pracowników MPEC w sprawne ukończenie przebudowy, dla której spółka otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych. To równocześnie koniec wieloletnich prac prowadzonych przez ciepłowników na sieciach magistralnych na północy miasta - podkreśla Bogdan Wenta, prezydent Kielc.

Inwestycjami na mniejszą skalę, ale równie ważnymi pod względem bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców Kielc, były przebudowy sieci zasilających w ciepło osiedla Podkarczówka i Uroczysko.

- Sukcesywnie przebudowujemy i modernizujemy miejski system ciepłowniczy, który ma łącznie ponad 150 kilometrów długości. Już teraz mamy ponad 55 procent sieci zbudowanych w nowoczesnych technologiach preizolowanych. W ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej sieci ciepłowniczej na terenie miasta Kielce” na najbliższe lata planujemy przebudowę jeszcze dwóch odcinków w rejonie osiedla Uroczysko i ulicy Grunwaldzkiej - mówi Jan Karwasiński, prezes zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Kielcach. 

 

Coraz więcej ciepła z sieci

Spółka kontynuowała program „Ciepła woda użytkowa”, w ramach którego zbudowano przyłącza i węzły wymiennikowe w kolejnych czterech blokach w osiedlu Uroczysko, co umożliwiło spółdzielni mieszkaniowej likwidację piecyków gazowych.

Do miejskiego systemu ciepłowniczego przyłączono 18 nowych budynków wielorodzinnych oraz obiektów użyteczności publicznej, co wymagało budowy około 2 kilometrów nowych ciepłociągów.

Ciepło z miejskiej sieci od tego roku mają także dwie kamienice w centrum Kielc - przy ul. Sienkiewicza i Żeromskiego, gdzie zlikwidowano piece węglowe.

- Takie podłączenia są wykonywane tam gdzie są możliwości, czyli przede wszystkim gdy jest dostęp do sieci ciepłowniczej. Jest to wsparcie działań miasta mających na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery - dodaje prezydent Bogdan Wenta. 

MPEC rozpoczęło również budowę sieci ciepłowniczej, która w przyszłości umożliwi dostarczanie do południowych rejonów miasta ciepła z elektrociepłowni PGE EC Oddział w Kielcach. Obecnie są one zasilane z ciepłowni KSM.

 

Ekologiczne ciepło

To jednak nie jedyne ekologiczne inwestycje ciepłowników. Wiosną MPEC wybudowało swoje drugie odnawialne źródło energii - instalację fotowoltaiczną o mocy 28,08 kWp na budynkach przy ul. Poleskiej. Pierwsza farma fotowoltaiczna od roku zasila w energię elektryczną ciepłownię przy ul. Hauke-Bosaka, która również jest modernizowana.

- Przebudowaliśmy jedną z jednostek kotłowych, podnosząc jej sprawność o 15 procent. W tym roku rozpoczęliśmy również prace nad realizacją jednostki wysokosprawnej kogeneracji gazowej, która ma być ukończona w 2022 roku. Dzięki tej inwestycji będziemy mogli w okresie letnim zasilać pobliskie osiedla w ciepłą wodę bez spalania węgla - dodaje Jan Karwasiński.

Powrót na początek strony