Cieplej i oszczędniej. Szkoła Podstawowa nr 8 po termomodernizacji

W trosce o środowisko, komfort nauki uczniów i pracy nauczycieli. Zakończyła się termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Hauke – Bosaka 1 w Kielcach. To trzecia placówka w mieście, która w ostatnim czasie została zmodernizowana dzięki wsparciu z Unii Europejskiej.

Zakres robót budowlanych obejmował m.in. modernizację systemu grzewczego c.o oraz ciepłej wody użytkowej, docieplenie stropodachu, ścian zewnętrznych, ścian fundamentowych hali, łącznika i zaplecza hali sportowej. W ramach inwestycji wymieniono drzwi i okna oraz wewnętrzne i zewnętrzne oprawy oświetleniowe.

Ponadto zmodernizowano instalację wentylacji mechanicznej na hali sportowej, wyremontowano schody zewnętrzne i balustrady oraz daszki nad wejściami. Ważnym elementem modernizacji budynku szkoły był montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku wraz z konstrukcją i opomiarowaniem. Zadanie obecnie jest na etapie odbioru końcowego. Całość inwestycji kosztowała ponad 4 mln zł.

Termomodernizacja z unijnym wsparciem

Projekt termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Hauke-Bosaka 1 uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej wraz z podobną inwestycją przeprowadzoną w Zespole Szkół Informatycznych przy ul. Warszawskiej 96. W przypadku „Informatyka” koszt termomodernizacji wyniósł ponad 1 mln 820 tys. zł.

Projekt termomodernizacji budynków obu placówek otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Osi 3 „Efektywna i zielona energia”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Wsparcie z UE wyniosło około 4 mln zł.

Kolejną placówką, w której wykonano kompleksową termomodernizację z unijnym wsparciem jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica. Całkowity koszt kompleksowej termomodernizacji tej szkoły to 5,5 mln zł.

Realizacja tych projektów zwiększa efektywność energetyczną budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Kielce przy czym zmniejszy sezonowe straty ciepła, ograniczy zużycie energii, emisji gazów cieplarnianych oraz zmniejszy koszty opłat eksploatacyjnych.

RPO EFRR.jpg

Powrót na początek strony