Cennik opłat za przyjmowanie odpadów do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Promniku

Do czasu zakończenia czynności związanych z utworzeniem Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami, wprowadzona zostanie regulacja opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej świadczone przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami sp. z o.o. - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Promniku.

Stosowne zarządzenie w dniu 10 lutego 2020 roku podpisał Prezydent Miasta Kielce.Treść zarządzenia Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia.

Cennik jest zgodny z treścią załącznika do projektu uchwały, który uzyskał pozytywną opinię Rady Miasta Kielce na ostatniej sesji. Zestawienie zawiera zróżnicowanie opłat dla Miasta Kielce oraz pozostałych podmiotów. Miasto Kielce, jako założyciel i jedyny udziałowiec spółki, otrzymało najniższe stawki.

- Intencją naszych działań, zmierzających do utworzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami jest to, by wszyscy partnerzy mogli współpracować na jednakowych, równych zasadach. Także w zakresie wysokości opłat za odbiór odpadów. W chwili obecnej, patrząc na rosnące koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa, a także dobro mieszkańców Kielc, będących jedynymi właścicielami spółki, cennik musiał ulec zmianie, co wójtowie i burmistrzowie gmin Powiatu Kieleckiego przyjęli ze zrozumieniem - mówi Bogdan Wenta, prezydent Kielc.

Rozpoczęcie prac zmierzających do utworzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami jest efektem porozumienia władz Miasta Kielce oraz Gmin Powiatu Kieleckiego.

Celem związku będzie wykonywanie wspólnych zadań w obszarze gospodarki odpadami komunalnymi, w tym współfinansowanie inwestycji niezbędnych do rozwoju. Przystąpienie gmin do MZGO spowoduje, że staną się one równoważnymi partnerami dla Miasta Kielce i będą współodpowiedzialne prawnie oraz finansowo za gospodarkę odpadami.

Powrót na początek strony