Caritas Kielecka dla uchodźców z Ukrainy

Od wybuchu wojny w Ukrainie Caritas Diecezji Kieleckiej włączyła się aktywnie w pomoc obywatelom Ukrainy, którzy uciekli przed działaniami wojennymi. Organizuje zbiórki darów, oferuje pomoc psychologa i prawnika, pomaga szukać zakwaterowania i zatrudnienia.

- Ideą naszego działania jest odpowiadanie na potrzeby uchodźców. Mamy świadomość, że skala potrzebnego wsparcia będzie narastać - mówi ks. Stanisław Słowik, dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej.

Obecnie w Centrum Integracji Społecznej przy ul. Jana Pawła II 5B wydawane są obywatelom Ukrainy: żywność, środki chemiczne i higieniczne. Punkty zbiórek darów rzeczowych zorganizowano w Zakładzie Aktywności Zawodowej przy ul. Wesołej 52A oraz w magazynie przy ul. ks. P. Ściegiennego, gdzie mogą być dostarczane duże ładunki.

Centrum Integracji Społecznej pomaga także uchodźcom znaleźć pracę i podejmuje działania aktywizacji zawodowej.

W Biurze Zarządu Caritas przy Placu NMP 1 obywatele Ukrainy mogą uzyskać pomoc w poszukiwaniu zakwaterowania. Tu udzielne są także porady prawne.

W Centrum Interwencji Kryzysowej przy ul. Urzędniczej 7B istnieje możliwość spotkań z psychologiem.

Od kwietnia kielecka Caritas planuje również organizować kursy języka polskiego i szkolenia zawodowe dla obywateli Ukrainy. Zadania te będą realizowane w Centrum Integracji Społecznej.

- Jesteśmy w trakcie organizowania kolejnych miejsc wydawania artykułów żywnościowych i codziennej potrzeby na terenie miasta m.in. przy ul. Wiśniowej. Również wsparcie szkoleniowe i poradnictwo będą rozszerzane w miarę narastania zgłaszanych potrzeb – informuje ks. Stanisław Słowik.

Więcej informacji na stronie Caritas Diecezji Kieleckiej

Powrót na początek strony