Budżet Obywatelski. Ostatnie godziny na wypełnienie ankiety dotyczącej zmian w regulaminie

Tylko do środy, 16 lutego można zgłaszać opinie na temat proponowanych zmian w regulaminie Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego.

Przez dziewięć lat dzięki pomysłom i głosom mieszkańców Kielc udało się zrealizować 180 zadań – powstały nowe miejsca aktywności wypoczynku, organizowane były festiwale i atrakcje dla dzieci i dorosłych.

Przed 10. edycją Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego chcemy porozmawiać o tym jak go zmienić, aby jeszcze lepiej odpowiadał na potrzeby kielczan.

Na podstawie doświadczeń z ostatnich edycji budżetu obywatelskiego, uwag mieszkańców oraz wyników ewaluacji zaproponowaliśmy kilka zmian w procedurze.

Najważniejsze z nich dotyczą:

• przeformułowania definicji projektów zielonych,
• wydłużenia czasu na złożenie odwołania z 7 do 14 dni,
• zmiany sposobu wyłaniania zwycięskich projektów.

W trakcie konsultacji chcemy poznać opinie mieszkańców na temat proponowanych zmian, a w szczególności o tym, jak mogłaby wyglądać kwalifikacja projektów przeznaczonych do realizacji. Dotychczas decydowały o tym dwie przesłanki, które musiały być spełnione łącznie tj. liczba głosów uzyskanych w głosowaniu oraz to czy koszt projektu mieści się w kwocie przeznaczonej  na daną kategorię projektów.

Jest także propozycja, aby projekty z KBO mogły być realizowane nie tylko na nieruchomościach będących własnością Miasta Kielce, ale także nieruchomościach będących w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych miasta pod warunkiem, że cel projektu jest zbieżny z celem na jaki została przeznaczona dana nieruchomość.

Ankietę, projekt uchwały zmieniającej Regulamin KBO oraz Regulamin KBO ze zmianami można znaleźć na stronie Idea Kielce.  

 

Powrót na początek strony