Budżet Kielc na 2021 rok przyjęty bez głosu sprzeciwu

Rada Miasta Kielce przyjęła Budżet Kielc na 2021 rok. Co ważne, żaden z rajców nie opowiedział się przeciwko proponowanej uchwale. Za projektem zagłosowało 19 radnych, a 6 wstrzymało się od głosu.


- Dziękuję radnym za przyjęcie projektu budżetu, co świadczy o ich odpowiedzialności za Kielce. To bardzo ważne również w perspektywie współpracy pomiędzy Radą i Urzędem Miasta - powiedział prezydent Bogdan Wenta. - Chcę także podziękować wszystkim pracownikom, którzy wykonali tytaniczną pracę przy tworzeniu projektu budżetu na 2021 rok. Należą się one oczywiście pani Skarbnik i jej zespołowi, ale również innym pracownikom urzędu i przedstawicielom miejskich jednostek.

Budżet Miasta Kielce na 2021 rok ma wynieść blisko 1 mld 587 mln zł. Po stronie dochodów zaplanowano ponad 1 mld 460 mln zł, zaś po stronie wydatków prawie 1 mld 567 mln zł. Niewykluczone, że projekt będzie na bieżąco modyfikowany. Wpływ na to może mieć m.in. wciąż niepewna sytuacja związana z pandemią.

- Projekt budżetu jest tworzony w pewnych realiach. Przypuszczam, że podobnie jak w ubiegłych latach, także na przestrzeni tego roku, wspólnie z Radą Miasta, będziemy dokonywać zmian. Wszyscy oczekujemy również tego czasu, kiedy wreszcie będziemy mogli wszyscy usłyszeć, że pandemii już nie ma - przekonuje prezydent Kielc.

Przyjęty Budżet Miasta Kielce pozwoli na realizację zaplanowanych działań. Są wśród nich nie tylko inwestycje, tak nowe, jak i te już trwające, realizowane w mniejszym lub większym zakresie. To także inne, ważne z punktu widzenia miasta, przedsięwzięcia.

- Miasto jest pewną formą łańcucha. Każde ogniwo stanowi o jego sile. W przypadku miasta, o jego sile stanowią często te ogniwa najsłabsze. Możemy mieć oczywiście odmienne zdanie co do sposobu realizacji zaplanowanych elementów, ale ważne by wspólnie dążyć do osiągnięcia celu - dodaje Bogdan Wenta.

Kieleccy radni, podczas czwartkowego posiedzenia, przyjęli również proponowane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kielce na lata 2021-2045. Tu również żaden z rajców nie opowiedział się przeciwko. 19 zagłosowało za, a 6 wstrzymało się od głosu.

Powrót na początek strony