Budowa siedziby Teatru „Kubuś” nabiera realnych kształtów

Przy ul. Zamkowej trwa budowa siedziby Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” im. Stefana karskiego. Nowa scena dla młodego widza w Kielcach powstaje na bazie pochodzących z XVIII wieku budynków na Wzgórzu Zamkowym: dawnej kuźni i dworu starościńskiego. W poniedziałek, 12 września teren budowy odwiedzili wiceprezydent Kielc Marcin Chłodnicki oraz dyrektor „Kubusia” Piotr Bogusław Jędrzejczak.

Wyraźny postęp prac widać w budynku dawnej kuźni. Wydzielone zostały już pomieszczenia, w których mieścić się będzie część administracyjna, garderoby i lalkarnia. Zakończyły się prace związane z podmurowaniem ścian w celu podniesienia wysokości ostatniej kondygnacji, budynek jest także pokryty tymczasowym dachem.

Prace trwają również w głównym budynku Teatru Lalki i Aktora "Kubuś", który będzie wyższy, ale zachowa obecny kształt. Otrzyma nowy dach, część okien zostanie zamurowana, a te na parterze powiększone. W obiekcie powstaną dwie sceny teatralne: duża z widownią dla około 150 osób oraz mała z 80 miejscami. Zaplanowano też eleganckie foyer, szatnie i toalety dla widzów oraz bufet. 

Prace adaptacyjne budynków zespołu powięziennego przy ul. Zamkowej na potrzeby sceny młodego widza rozpoczęły się we wrześniu ubiegłego roku i przebiegają zgodnie z harmonogramem. W ramach inwestycji przewidziano także odtworzenie zabytkowego muru przy wejściu głównym i rewitalizację muru więziennego z wieżyczką strażniczą.

Adaptacja budynków zespołu powięziennego przy ul. Zamkowej na potrzeby Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” im. Stefana Karskiego ma zakończyć się w czerwcu 2023 roku. Wartość inwestycji wynosi 37 mln 449 tys. złotych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe, Działania 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego.

RPO EFRR.jpg

Powrót na początek strony