Budowa ul. Prostej - od Tarnowskiej w kierunku wschodnim wraz ze skrzyżowaniem

Rozpoczęły się konsultacje społeczne dla inwestycji pod nazwą: „Budowa ul. Prostej na odcinku od ul. Tarnowskiej do posesji nr 126 w Kielcach (wraz ze skrzyżowaniem)”. Na uwagi i opinie mieszkańców Miejski Zarząd Dróg czeka do 5 stycznia 2023 r.

Konsultacje mają na celu zapoznanie społeczności z planowanym zamierzeniem, jak również zebranie opinii i uwag w celu dokonania wyboru optymalnego rozwiązania.

Materiały informacyjne zawierające opis i rysunki przedsięwzięcia są dostępne na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach oraz na platformie Idea Kielce.

Uwagi i opinie można składać za pośrednictwem strony www.konsultacje.kielce.eu oraz pocztą, faxem lub emailem na adres:

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach

Ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce

Fax. (041) 34 02 830

E-mail: boi@mzd.kielce.pl

W zakres inwestycji wchodzi m.in. przebudowa/rozbudowa skrzyżowania ul. Prostej z ul. Tarnowską, budowa ok. 700 m odcinka ul. Prostej od ul. Tarnowskiej do posesji 126 (w kierunku wschodnim), budowa miejsc postojowych, obustronnych chodników, ścieżek rowerowych i sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Prostej z Tarnowską.  

W koncepcji projektowej zaproponowano dwa warianty:

1. rozwiązanie obejmuje budowę ulicy Prostej wraz z budową obustronnych chodników oraz zatok postojowych zlokalizowanych po stronie północnej (2 zatoki) i południowej (1  zatoka), w rejonie obiektów sportowych. Dla ul. Tarnowskiej zaproponowano przebudowę polegającą na zwężeniu jezdni na południowym wylocie, ukształtowaniu pasa do skrętu w lewo z południowego wlotu ulicy, wykonaniu zawrotki po stronie północnej oraz  wykonaniu dowiązań chodników i ścieżek wokół tarczy skrzyżowania. Przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe zostały zlokalizowane wokół skrzyżowania, a całe skrzyżowanie zostało osygnalizowane.

2. rozwiązanie obejmuje budowę ulicy Prostej wraz z budową ścieżki rowerowej po stronie północnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Tarnowską do obiektu sportowego oraz po stronie południowej od obiektu do końca inwestycji, chodnika po stronie południowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Tarnowską do obiektu sportowego oraz po stronie północnej od obiektu do końca inwestycji, a także zatoki postojowej zlokalizowanej również po stronie północnej, w rejonie obiektów sportowych.

Dla ul. Tarnowskiej zaproponowano przebudowę polegającą na zwężeniu jezdni na południowym wylocie, ukształtowaniu pasa do skrętu w lewo z południowego wlotu ulicy,  wykonaniu zawrotki po stronie północnej oraz wykonaniu dowiązań chodników i ścieżek  wokół tarczy skrzyżowania. Przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe zostały zlokalizowane wokół skrzyżowania, a całe skrzyżowanie zostało osygnalizowane. 

Orientacja lokalizacyjna.png

Powrót na początek strony