Budowa laboratoriów GUM w Kielcach trwa. Zima nie przeszkadza

Zgodnie z harmonogramem stan surowy zamknięty budynków powinien zostać osiągnięty już 31 marca br. To byłby pierwszy z „kamieni milowych” Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar.

W pierwszym etapie u zbiegu ulicy Wrzosowej i alei Popiełuszki wybudowanych zostanie 6 laboratoriów, budynek obsługowo-techniczny oraz warsztat. Projekt „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar – Etap I” realizowany jest przez Główny Urząd Miar oraz Politechnikę Świętokrzyską.

- W siedmiu z ośmiu budynków osiągnięty został stan surowy. Laboratorium Wsparcia Przemysłu, Laboratorium Termometrii, Laboratorium Akustyki, budynek laboratoryjno-techniczny oraz warsztat są przykryte dachami, posiadają wszystkie ściany zewnętrzne i wewnętrzne, układane są instalacje elektryczne i sanitarne.  W Laboratorium Czasu i Częstotliwości oraz Laboratorium Długości trwają prace wykończeniowe zadaszenia oraz przygotowawcze do rozpoczęcia montażu instalacji elektrycznych i sanitarnych, kończą się prace konstrukcyjne w Laboratorium Masy – informuje Piotr Ziółkowski, dyr. generalny Głównego Urzędu Miar.  

Prace budowlane prowadzone są mimo zmiennych i trudnych warunków atmosferycznych.

- Przed nami  trudny okres związany bezpośrednio z budową wewnątrz laboratoriów. Rozpoczną się prace związane z wykonywaniem: instalacji laboratoryjnych, ekranowania elektro-magnetycznego pomieszczeń, systemu zarządzania budynkiem, układów antydrganiowych i pomieszczeń tzw. cleanroom – wyjaśnia Piotr Ziółkowski.

Zgodnie z harmonogramem prace budowlane mają zakończyć się 31 marca 2023 r., a laboratoria mają zostać uruchomione 1 stycznia 2024 roku.

Jak informuje GUM aktualnie trwają pierwsze przetargi na urządzenia z najdłuższym terminem dostawy. Pierwsze dostawy sprzętu będą realizowane na finalnym etapie prac budowlanych czyli w 2023 roku.

Główny Urząd Miar rozpoczął już poszukiwania pracowników. Do Świętokrzyskiego Kampusu zatrudnione zostały już cztery osoby, które obecnie przygotowują się do pracy podczas specjalistycznych szkoleń w Warszawie lub w innych ośrodkach.

- W tym roku planujemy zatrudnienie kolejnej liczby osób na stanowiska metrologiczne. Szczególnie poszukujemy osób z wykształceniem ścisłym, technicznym i przyrodniczym. Mile widziane są osoby, które kontynuują swoją naukę w szkołach doktorskich lub posiadają stopień naukowy doktora – informuje dyr. generalny GUM.  

Do końca 2023 roku GUM zatrudni 30 metrologów w 6 laboratoriach.

- To projekt odpowiadający na dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość laboratoryjną, ewolucję technologiczną, wprowadzanie zaawansowanych rozwiązań technicznych. Działalność Kampusu wpłynie na współpracę z nauką i gospodarką, doprowadzi do aktywnego działania z instytucjami naukowymi ze świata oraz ożywi współpracę z przedsiębiorstwami z kraju i regionu. Robimy wszystko, aby Kampus stał się magnesem przyciągającym do Kielc kolejne inwestycje – podkreśla Piotr Ziółkowski.

Projekt „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar – Etap 1 (KAMPUS)" jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka, Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020. 

Powrót na początek strony