Bryg. Mariusz Góra powołany na stanowisko Komendanta Miejskiego PSP w Kielcach

W czwartek, 30 czerwca br. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której bryg. Mariusza Góry został powołany na stanowisko Komendanta Miejskiego PSP w Kielcach. W uroczystości uczestniczyli strażacy i pracownicy cywilni Komendy Miejskiej PSP, a także zaproszeni goście, wśród których był Prezydent Kielc Bogdan Wenta.

Włodarz Miasta pogratulował bryg. Mariuszowi Górze nominacji na stanowisko Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

- Cieszę się, że Pana wiedza, umiejętności, rzetelność i doświadczenie zostały docenione. Składam również szczególne podziękowania za dotychczasową  współpracę oraz wzmacnianie pozytywnego wizerunku służb mundurowych wśród lokalnej społeczności. Wyrażając nadzieję na dalszą dobrą współpracę, życzę Panu Komendantowi wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym, jak również satysfakcji z dalszej pracy na rzecz mieszkańców naszego miasta i regionu – przekazał nowemu Komendantowi Prezydent Kielc Bogdan Wenta.

Jak informuje Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, bryg. Mariusz Góra w 1997 roku ukończył Szkołę Aspirantów PSP w Krakowie zdobywając wykształcenie technika pożarnictwa. W tym samym roku rozpoczął służbę w wydziale operacyjno-szkoleniowym komendy rejonowej  PSP w Kielcach na stanowisku młodszy inspektor.

Od 2000 roku pełnił służbę w jednostce ratowniczo-gaśniczej nr 1 w Kielcach zajmując kolejne stanowiska służbowe w hierarchii zawodowej dowódca zastępu, dowódca sekcji. Od 1 października 2003 rozpoczął służbę na stanowisku kierowania KM PSP w Kielcach na stanowisku dyżurny operacyjny). W 2007 roku ukończył studia II stopnia w  Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie i w tym samym roku objął stanowisko dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 w Kielcach.

Przez kolejne lata służby Pan bryg. Mariusz Góra dowodził wieloma skomplikowanymi akcjami ratowniczo-gaśniczymi i wzorowo wykonywał powierzone mu obowiązki. W 2017 r. objął stanowisko dowódcy w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 w Kielcach.

Z dniem 8 października 2018 roku został powołany na stanowisko zastępcy komendanta miejskiego PSP, a od dnia 1 czerwca 2022 pełnił obowiązki Komendanta Miejskiego w Kielcach.

Powrót na początek strony