Bliżej przyłączenia obiektów zasilanych z kotłowni ŚCO do MPEC

W Świętokrzyskim Centrum Onkologii odbyło się podpisanie umowy na dofinansowanie unijne projektu pn. „Wymiana źródła ciepła dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”, którego celem jest podłączenie obiektów zasilanych obecnie z kotłowni ŚCO do systemu ciepłowniczego Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Umowa zawarta została pomiędzy marszałkiem województwa świętokrzyskiego i dyrektorem ŚCO w Kielcach. W wydarzeniu udział wzięła zastępca prezydenta Kielc Bożena Szczypiór i Arkadiusz Bąk, prezes MPEC.

Przedsięwzięcie dofinansowane zostanie w ramach Działania 12.1 Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Wartość zadania to ponad 33, 1 mln zł, a dofinansowanie UE to ponad 18, 5mln zł. Projekt ma się zakończyć 30 grudnia 2023 r.

Osiągnięcie zamierzonego przez województwo świętokrzyskie celu, umożliwia realizacja przez MPEC projektu pn. „Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej obiektów zasilanych obecnie z kotłowni Świętokrzyskiego Centrum Onkologii”. Inwestycja MPEC nie jest objęta dofinansowaniem unijnym, jest to zadanie własne, bez którego projekt województwa świętokrzyskiego byłby niemożliwy do realizacji.

- Koncepcja zastąpienia źródła ŚCO systemowym ciepłem zasilanym z sieci miejskiej ma ponad 20 lat. My jako Miasto postanowiliśmy podjąć się tego zadania półtora roku temu. To inwestycja, która wpisuje się w strategię ograniczenia emisji CO2. Łącznie będzie to o ok. 10 tys. ton. Cieszymy się, że przedsięwzięcie tak mocno wpływające na poprawę jakości powietrza w mieście zostanie zrealizowane. Rozmowy na ten temat były długie, ale owocne. Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w projekt, szczególnie dyrektorowi ŚCO prof. Stanisławowi Góździowi - mówi Bożena Szczypiór, zastępca prezydenta Kielc.

Aktualnie MPEC jest na końcowym etapie projektowania, uzyskiwania zgód na dysponowanie oraz kompletowania dokumentacji w celu dokonania zgłoszenia robót dla budowy sieci i przyłączy sieci ciepłowniczych. Po uzyskaniu zgód i uzgodnień nastąpi etap realizacji inwestycji.

- Zadanie jest bardzo ambitne z uwagi na czas i miejsce wykonywanych prac. Sieci i przyłącza zasilać będą obiekty Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Świętokrzyskiego Zarządu Dróg oraz Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej 41,43 i 43 A - mówi Arkadiusz Bąk, prezes MPEC. - Inwestycja obejmuje budowę przez MPEC przyłączy i sieci ciepłowniczych o łącznej długości około 900 mb. W ramach całej inwestycji powstanie sześć nowych węzłów cieplnych o łącznej mocy ok. 8 MW zasilanych ze źródła PGE EC. S.A. Oddział w Kielcach, siecią miejską. Zakres średnic dla ww. sieci ciepłowniczych zawiera się w przedziale od DN 40 do DN 200 - dodaje.

Proces inwestycyjny rozpoczął się w maju 2022 roku podpisaniem umów przyłączeniowych z odbiorcami ciepła. Termin zakończenia przedsięwzięcia to 10 września 2023 r.

Powrót na początek strony