Bilety ze starą ceną trzeba wykorzystać do końca lutego. Przypominamy o ulgach z e-kartą

Zarząd Transportu Miejskiego przypomina, że w związku ze zmianą taryfy opłat papierowe bilety ze starą ceną (obowiązującą do 31 grudnia 2022 roku) można wykorzystać na dotychczasowych zasadach tylko do wtorku 28 lutego 2023 roku.

Po tym terminie korzystanie z biletów z nieaktualną ceną będzie niemożliwe.

Na mocy uchwały Rady Miasta Kielce, od 1 stycznia 2023 roku obowiązują nowe ceny biletów komunikacji miejskiej. Przypominamy, że pasażerowie mogą korzystać z ulg w elektronicznym systemie opłat za przejazd.

Od nowego roku normalny bilet jednorazowy w strefie miejskiej kosztuje 4 zł, a w strefie aglomeracyjnej 5 zł. Proporcjonalnie, cena biletu ulgowego w strefie miejskiej wynosi 2 zł, a w aglomeracyjnej 2,50 zł. Od momentu skasowania, jednorazowy bilet jest ważny przez 60 minut. W tym czasie pasażer może korzystać z nieograniczonej liczby przesiadek.

Z elektroniczną portmonetką taniej

Zarząd Transportu Miejskiego zachęca do założenia Kieleckiej Karty Miejskiej, która jest nośnikiem – elektronicznej portmonetki na przejazdy jednorazowe i elektronicznych biletów okresowych.  

Przy korzystaniu z elektronicznej portmonetki maksymalna opłata za przejazd dla biletu bez ulg wynosi 3,80 zł. Co ważne w przypadku biletu elektronicznego nie występuje rozróżnienie na strefę miejską i aglomeracyjną, a opłata za przejazd zależy wyłącznie od liczby przejechanych przystanków.

Dodatkowo w przypadku e-karty obowiązuje tzw. ulga przesiadkowa, gdy pasażer w ciągu 15 minut od wyjścia z pojazdu podejmie podróż inną linią komunikacyjną.

Bilet mieszkańca Kielc

Osoby, które mieszkają w Kielcach i rozliczają się tu z podatku dochodowego, mogą skorzystać ze zniżki przy zakupie biletów okresowych.

Ulga przy zakupie Elektronicznego imiennego biletu okresowego przysługuje również dziecku, do ukończenia 18 roku życia, a jeżeli się uczy do ukończenia szkoły, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, którego rodzic/opiekun prawny zamieszkuje na terenie Miasta Kielce i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie Miasta Kielce.

Aby skorzystać ze zniżki należy zgłosić się do jednego z punktów Zarządu Transportu Miejskiego i do składanego wniosku do wglądu, oprócz dokumentu tożsamości, dołączyć jeden z poniższych dokumentów potwierdzających rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych we właściwym urzędzie skarbowym w Kielcach:

• pierwszą stronę zeznania PIT poświadczoną przez urząd skarbowy na terenie Miasta Kielce za poprzedni rok kalendarzowy (poświadczoną, czyli zawierającą pieczątkę urzędu) – w przypadku złożenia zeznania PIT w wersji papierowej;

• pierwszą stronę zeznania PIT wraz z UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) za poprzedni rok kalendarzowy – w przypadku złożenia zeznania PIT przez Internet;

• pierwszą stronę rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy za poprzedni rok kalendarzowy – w przypadku niedokonania rozliczenia podatku przez podatnika;

• jeżeli wnioskodawca nie dysponuje zeznaniem PIT za poprzedni rok kalendarzowy z powodu braku upływu terminu do jego złożenia, dołącza do Wniosku zeznanie PIT za rok kalendarzowy poprzedzający poprzedni rok kalendarzowy;

• zaświadczenie z urzędu skarbowego, które potwierdza złożenie zeznania i wskazuje adres zamieszkania w Kielcach oraz rok kalendarzowy, za który zostało złożone zeznanie;

• zaświadczenie z urzędu skarbowego, które zawiera adres zamieszkania podatnika, wraz z pierwszą stroną zeznania – w przypadku, gdy na pierwszej stronie zeznania podatkowego brak jest adresu zamieszkania.

Gdzie wyrobić KKM?

Kielecką Kartę Miejską można wyrobić w punktach Zarządu Transportu Miejskiego:

• ul. Głowackiego 4, czynny w poniedziałek w godz. 7:00 - 16:30, wtorek - piątek w godz. 7:00 - 15:00,

• ul. Żytnia (przy ulicy), czynny od poniedziałku do piątku w godz. 6:00 - 20:30, sobota 8:00 - 15:30,

• ul. Żytnia 1 (Hala Widowiskowo-Sportowa), czynny od poniedziałku do piątku w godz. 6:00 - 20:30, 

• ul. Czarnowska 12 (Dworzec Autobusowy) czynny od poniedziałku do piątku w godz. 6:30 - 20:30, w sobotę w godz. 8:00 - 15:30.

Więcej informacji na stronie Zarządu Transportu Miejskiego.

Powrót na początek strony