Betlejemskie Światło Pokoju po raz kolejny dotrze do Kielc

Oficjalne przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju delegacjom hufców ZHP Chorągwi Kieleckiej odbędzie się w niedzielę, 10 grudnia o godz. 18.00 podczas uroczystej mszy w kościele św. Wojciecha. Mieszkańcy Kielc będą mogli odebrać Światło w trakcie mszy, lub odbierać je później w siedzibach hufców. Konieczne jest zabranie własnych lampionów.

Tegorocznym hasłem akcji jest „Czyńmy Pokój" - hasło to skupia się na różnorodnym rozumieniu pokoju. Pokój to nie tylko brak konfliktów zbrojnych, ale także harmonia wewnętrzna, w której jednostka odnajduje równowagę ze sobą i innymi ludźmi. Głęboka refleksja nad tym, czym jest pokój, prowadzi nas do przemyśleń, na temat tego, jak ważna jest miłość w relacjach międzyludzkich i jak powinniśmy nią kierować się w codziennym życiu.

Jak co roku światło wyruszyło w długą podróż i pokonuje ono drogę z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem, aby być przekazywane w kolejnych krajach. Harcerze i harcerki ze Związku Harcerstwa Polskiego już 33. raz otrzymają płomień od słowackich skautów w Zakopanem (w Narodowym Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej). Z tej okazji przez cały weekend 8-10.12.2023 w Zakopanem odbędzie się wielki zlot, w trakcie którego harcerze wezmą udział w licznych aktywnościach: grach miejskich, pokazach oraz koncertach.

Informacja o Betlejemskim Świetle Pokoju:

Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz, w Austrii, jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności” i była propagowana przez Austriackie Radio i Telewizję (ORF). Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy.

Każdego roku dziewczynka lub chłopiec, wybrani przez ORF odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie Światło transportowane jest do Wiednia za pośrednictwem Austrian Airlines. W Wiedniu ma miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas której Płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich.

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 roku. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód, zachód i północ Europy.

Powrót na początek strony