Będą dopłaty na walkę z suszą i zakup zbiorników na deszczówkę

Miasto Kielce uruchomi pilotażowy program dotacji dla osób, które zechcą wybudować na swoich posesjach zbiorniki czy inne systemy do zbierania wody opadowej.

Kieleccy radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie miejskiego programu ochrony zasobów wodnych podczas obrad Rady Miasta, 14 maja.  

Projekt uchwały został zgłoszony przez prezydenta Bogdana Wentę po interpelacji radnej Koalicji Obywatelskiej Agaty Wojdy. W ramach systemu dotacyjnego, mieszkańcy Kielc będą mogli otrzymać dofinansowanie m.in. na:

  • zakup i montaż zbiorników naziemnych do zbierania wód opadowych
  • zakup i montaż zbiorników podziemnych do zbierania wód opadowych i roztopowych
  • wykonanie studni chłonnych, skrzynek retencyjno-rozsączających, systemów rozsączających
  • wykonanie ogrodów deszczowych
  • budowę zbiornika odkrytego (np. oczka wodnego) wraz z systemem zbierającym wodę opadową i roztopową z terenu nieruchomości, zasilającym ten zbiornik
  • zakup i montaż systemu doprowadzenia wody do zbiornika, odcięcia dopływu wody do zbiornika w momencie jego przepełnienia oraz urządzeń umożliwiających pobór wody ze zbiornika, w szczególności: kran, złącze do podłączenia węża ogrodowego, pompa podnosząca wodę.

 

Dotacja wynosi 80% kosztów kwalifikowanych realizacji zadania, ale nie więcej niż 4 000 zł na realizację zadania na jednej nieruchomości.

Wnioski przyjmowane będą w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Środowiska UM Kielce przy ulicy Strycharskiej do momentu wyczerpania środków finansowych, jednak nie później niż do 31.07.2020 r.

 

W budżecie miasta zarezerwowano na ten cel 80 tysięcy złotych.

Powrót na początek strony