Apel Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska

W związku z panującą epidemią koronawirusa przypominamy, że Urząd Miasta Kielce pracuje w trybie zamkniętym. Kontakt z urzędnikami możliwy jest tylko drogą emaliową lub telefonicznie.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska, prosi mieszkańców Kielc o wyrozumiałość. Pracownicy odbierają mnóstwo telefonów interwencyjnych i starają się na bieżąco pomagać Państwu zgodnie ze swoimi kompetencjami.

Prosimy również mieszkańców spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, aby umożliwili firmie ENERIS, która na terenie miasta odbiera odpady, wykonywanie swojej pracy i nie zastawianie w godzinach nocnych dojazdu do altan śmietnikowych. Sytuacja jest trudna zarówno dla Państwa jak i dla nas, ale podczas gdy dojazd zostaje zastawiony odpady nie mogą być odebrane.

Ponadto przypominamy o możliwości czasowego zawieszenia odbioru odpadów – wyzerowaniu deklaracji  od przedsiębiorców, którzy na czas trwania pandemii zmuszeni są zawiesić działalność.

Powrót na początek strony