81. rocznica I Wywózki Polaków na Sybir

W nocy z 9 na 10 lutego 1940 roku rozpoczęła się akcja tak zwanej I Wywózki na Sybir przez władze sowieckie ludności polskiej z Kresów II Rzeczypospolitej.

Wywieziono wówczas około 140 tysięcy osób z terenów polskich anektowanych przez Rosję Sowiecką po 17 września 1939 roku.

Wywózki Polaków trwały z małymi przerwami do wybuchu wojny sowiecko-niemieckiej 22 czerwca 1941 roku. Ostatnia wywózka miała miejsce w dniu 19 czerwca 1941 roku.

Niestety do dziś nie znamy dokładnie ilu ludzi zesłano „na nieludzką ziemię”, archiwa rosyjskie są dla polskich badaczy trudno dostępne dlatego można opierać się tylko na danych szacunkowych, które są bardzo rozbieżne. Najniższa szacowna ilość zesłanych Polaków to około 300 – 350 tysięcy, a najwyższa to ponad 800 tysięcy do 1 miliona.

Powrót na początek strony