30. rocznica pierwszych wyborów samorządowych

30 lat temu, 8 marca 1990 r. Sejm uchwalił ustawę o samorządzie terytorialnym, a 27 maja odbyły się pierwsze w pełni wolne wybory samorządowe. Rocznica tych wyborów obchodzona jest jako Dzień Samorządu Terytorialnego.

Głosowanie z 27 maja 1990 roku zapoczątkowało kluczową reformę funkcjonowania państwa, która doprowadziła do decentralizacji władzy publicznej. Wyodrębniono nowe wspólnoty samorządowe, którym przekazano kompetencje do realizacji zadań ważnych dla lokalnych społeczności.

- To bardzo ważna data  w historii naszego kraju, ponieważ to właśnie samorządność lokalna jest filarem demokracji. Reforma samorządowa z 1990 roku rozpoczęła proces gruntownej przebudowy Rzeczypospolitej Polskiej, a dzięki decentralizacji władzy i stopniowemu przekazywaniu jej w ręce obywateli, dała gminom szansę na rozwój - mówi prezydent Kielc.

Dzień Samorządu Terytorialnego  to święto wszystkich pracowników administracji publicznej: władz samorządowych, radnych, pracowników urzędów i jednostek podległych, a także służb.

- Ideą samorządu jest to, by decyzje dotyczące spraw lokalnych zapadały na szczeblu lokalnych społeczności. To my, na poziomie naszego miasta, najlepiej wiemy co jest Kielcom potrzebne, dlatego wspólna praca na rzecz Małej Ojczyzny buduje. Lata pracy wielu samorządowców, długofalowe i roztropne działania przynoszą wymierne efekty dla mieszkańców -  podkreśla Bogdan Wenta.

Powrót na początek strony