3. Mały Kongres Kultury Kielc i Regionu Świętokrzyskiego

W środę, 21 września, w Wydziale Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy ul. Podklasztornej odbył się 3. Mały Kongres Kultury Kielc i Regionu Świętokrzyskiego, w którym uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz miasta i województwa, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, miejskich i wojewódzkich instytucji kultury, organizacji pozarządowych oraz instytucji starachowickich i sandomierskich.

Wiceprezydentka Agata Wojda powitała wszystkich zebranych, podkreśliła ogromny potencjał instytucji kultury w regionie, ważną rolę wzajemnego sieciowania instytucji oraz potrzebę udziału podmiotów gospodarczych w działaniach na rzecz projektu „Kielce - Europejska Stolica Kultury 2029”.

O nowych wyzwaniach w muzealnictwie opowiedziały dr Ilona Daria Dyktyńska - dyrektor Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach oraz Iwona Furmańczyk - Kierownik Działu Edukacji Muzealnej, prezentując projekt pn. „Buduj swój emocjonalny dobrostan w Muzeum Zabawek i Zabawy”. Na temat najstarszego dziedzictwa historycznego Kielc i regionu w europejskiej perspektywie kulturowej opowiedział prof. dr hab. Krzysztof Bracha z Wydziału Humanistycznego UJK w Kielcach, prezentując najstarsze dokumenty źródłowe dotyczące naszego kraju i regionu. Dyrektor artystyczny 4. Kieleckiego Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego, Marcin Zawada z Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, opowiedział o planach i bogatym programie tegorocznego przedsięwzięcia. O koncepcji Budynku Otwartej Edukacji Tanecznej oraz cielesności w tańcu i szacunku do ludzkiego ciała mówił dr Grzegorz Pańtak z Kieleckiego Teatru Tańca.

Na temat mądrego pomagania, aktywizacji i działań antydyskryminacyjnych prowadzonych w Regionalnym Centrum Wolontariatu w Kielcach opowiedziała dr Barbara Biskup. Młodzieżowa Rada Miasta ze Starachowic zaprezentowała własne projekty jako przestrzeń do rozwijania pasji i zainteresowań młodych ludzi. Pan Wiesław Pożoga ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Starachowicach opowiedział o specjalnym programie „Bodźcowanie kierunkowe przez sztukę” - muzykę, teatr, rzeźbę, malarstwo - skierowanym do osób upośledzonych umysłowo i fizycznie. Ciekawą propozycję dla pacjentów przedstawiła dr Marta Kordyzon z Collegium Medicum UJK w Kielcach. To możliwość wykorzystania mobilnej aplikacji pn. „Transkulturowa Opieka Medyczna w środowisku zróżnicowanym kulturowo i językowo” - TOM.

Koordynator projektu „Kielce - Europejska Stolica Kultur 2029”, dr Maciej Zdanowicz z Wydziału Sztuki UJK w Kielcach opowiedział, w jaki sposób i poprzez jakie działania UJK wpisuje się w projekt Europejskiej Stolicy Kultury. Przedstawił również zebranym aktualny stan prac nad projektem kandydatury Kielc do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2029 i Kolacji Miast Regionu Świętokrzyskiego.

Podczas spotkania miało miejsce symboliczne podpisanie Deklaracji Współpracy Środowisk Kultury i Sztuki w przedmiocie podjęcia starań o uzyskanie przez Kielce i Koalicję Miast Regionu Świętokrzyskiego tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2029. Deklarację symbolicznie podpisali przedstawiciele wszystkich instytucji uczestniczących w 3. Małym Kongresie Kultury Kielc i Regionu Świętokrzyskiego. Ze strony Miasta Kielce deklarację symbolicznie podpisał Grzegorz Sowiński, wicedyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. Ze strony Województwa Świętokrzyskiego deklarację podpisała symbolicznie Małgorzata Rudnicka, dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  

Spotkanie zakończyła dyskusja na temat wyzwań stojących przed Kielcami oraz miastami koalicyjnymi regionu świętokrzyskiego w obliczu starań o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, podczas której poruszone zostały problemy aktualnej sytuacji międzynarodowej mającej wpływ na życie społeczno-kulturalne, takie jak: wojna w Ukrainie, kryzys klimatyczny i energetyczny, polityka równościowa i antydyskryminacyjna, Kielce i Świętokrzyskie wobec zagadnienia rozwoju zrównoważonego, problemy wynikające z wizerunku miasta, regionu w kraju i poza jego granicami.

Fot. UJK/MZiZ

Powrót na początek strony