179 młodych sportowców otrzyma stypendium za osiągnięte wyniki w 2021 roku

Ponad 200 tys. zł trafi do młodych, kieleckich sportowców. Prezydent Kielc, Bogdan Wenta, przyznał stypendia sportowe w uznaniu za osiągnięte wyniki sportowe.

Ubiegać się o nie mogli reprezentanci kieleckich klubów sportowych, którzy reprezentują dyscyplinę objętą krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwem, jako junior młodszy, junior, junior starszy lub młodzieżowiec oraz spełniali wymagania dotyczące sukcesów podczas zawodów rangi ogólnowojewódzkiej, krajowej czy międzynarodowej. Wszystkie szczegóły zawarte są w uchwale nr IV/50/2010 Rady Miasta Kielce.

Stypendium wypłacane będzie od marca do sierpnia. Łącznie objętych nim zostało 179 osób, reprezentujących takie dyscypliny jak np. piłka nożna (kobiet i mężczyzn), piłka ręczna (kobiet i mężczyzn), judo, bilard, łucznictwo czy lekkotletykę.

Pełna lista zawodników, którzy otrzymali stypendium za osiągnięte wyniki sportowe w 2021 roku dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

Powrót na początek strony