10. Kielecki Bieg Górski. 5 kwietnia ruszają zapisy

Już po raz dziesiąty odbędzie się Kielecki Bieg Górski. Zawodnicy będą rywalizować 24 czerwca 2023 roku. Początek biegu o godzinie 9.30 ze stadionu lekkoatletycznego przy ulicy Leszka Drogosza. Organizatorami biegu są Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Urząd Miasta Kielce.

Długość trasy wyniesie około 22 kilometrów, a suma przewyższeń około 1200 metrów (+600/-600). Start będzie ze stadionu lekkoatletycznego przy ulicy Leszka Drogosza, a następnie trasa będzie prowadzić ścieżkami leśnymi Parku Kultury i Wypoczynku oraz Pasmem Posłowickim. Na trasie będą do pokonania wzniesienia: Kamienna Góra (366 m n.p.m), Pierścienica (367 m n.p.m.); Biesak (381 m n.p.m.), Ostra (350 m n.p.m.), Ekierka (350 m n.p.m.).

Prawo startu mają osoby, które do dnia 24 czerwca 2023 roku roku ukończą 18 lat. Limit uczestników wynosi 200 osób. Do rywalizacji zostaną dopuszczeni biegacze, którzy:
- dokonają zgłoszenia i uiszczą opłatę startową – 70 zł
- zostaną zweryfikowani w Biurze Zawodów na podstawie dowodu osobistego lub innego, dokumentu potwierdzającego tożsamość;
- dokonają odbioru numeru startowego w Biurze Zawodów.

Zgłoszenia przyjmowane będą od 5 kwietnia do 16 czerwca.  

Organizator przewiduje osobiste zgłoszenie i wniesienia opłaty w wysokości 100 złotych - 24 czerwca w przypadku wolnych miejsc.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej poprzez formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie https://www.mtbcross.pl/kalendarz do momentu wyczerpania limitu zgłoszeń (osób opłaconych). Uczestnik ma 3 dni na uiszczenie opłaty startowej po dokonaniu rejestracji przez formularz internetowy, w przeciwnym razie zostanie automatycznie usunięty z listy zgłoszonych. Jeżeli w tym czasie zostanie osiągnięty limit osób opłaconych zgłoszenie będzie nieważne.

Regulamin dostępny jest na stronie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Źródło: MOSiR

Powrót na początek strony