1 sierpnia o godz. 17.00 w Kielcach zawyją syreny

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Kielce informuje, że w dniu 1 sierpnia 2022r. na terenie Kielc o godz. 17.00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy - dźwięk ciągły trwający 1 minutę.

Syreny zostaną uruchomione w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania oraz dla upamiętnienia 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego zgodnie z zarządzeniem Nr 80/2022 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 lipca 2022 r.

Słysząc dźwięk syren należy zachować spokój. Jednocześnie prosimy, aby o planowanym alarmie, poinformować mieszkających w Kielcach i okolicy obywateli Ukrainy, którzy mogą przeżywać traumę związaną z trwającym konfliktem zbrojnym w Ukrainie.

Шановні українські друзі, управління безпеки та управління в кризових ситуаціях міста Кельце повідомляє, що 1 серпня 2022р. в місті Кельце о 17:00 буде поданий звуковий сигнал тривоги тривалістю 1 хв. Сирени будуть увімкнені на честь дуже важливої події в історії Польщі – 78-ї річниці вибуху Варшавського повстання.

Powrót na początek strony